Allmänt om Närke och webbplatsen

Startsida för avdelningen

Under denna huvudrubrik samlar vi material som berör Närke allmänt och således inte faller under någon av de huvudavdelningar som webbplatsen är indelad i. Här finns också en del material som berör webbplatsen som sådan.

Närkes gränser
Kort orientering om Närkes nuvarande och tidigare (större) omfattning

Kommuner och turistbyråer
Översikt över kommuner inom Örebro län med uppgift om folkmängd och turistbyråer

Byggärende i Örebro 1708
Slottsfogden Lars Kåhre begärde att få göra en viss ombyggnad på sin gård som bör ha varit belägen någonstans på södra sidan av nuvarande Järntorget. Torget var betydligt mindre på den tiden.
Skräddaren, skomakaren, sme´n
Några yrkesgrupper i det gamla bondesamhället beskrivna av Saxon som träffat personer verksamma i Gällersta

Landshövdingar i Örebro län
Översikt av landshövdingar från Axel Oxenstiernas länsreform 1634 till 1834

Amerikabrev
August Eriksson från Bomullskrogen i Asker emigrerade 1891 och brevväxlade med sin hemmavarande bror i närmare 30 år.

Överresan (1891)

Risk för krig (1898)

Julfirande vid sekelskiftet (1901)

Fabriksarbetare i USA (1902

Nerikes/Örebro faktori
Sören Klingnéus har gått till källorna och funnit mycket material som bringar klarhet i den omfattande faktoriverksamhet som bedrevs i Nerike under äldre tid

Sök inom webbplatsen
För webbplatsen finns en sökmotor där man kan söka efter bestämda ord på samtliga sidor på webbplatsen (utom dem som skapas av de särskilda sökmotorerna för bruk, gods och gårdar samt personer)

Policy för webbplatsen

Kontaktadresser till webbplatsansvariga

Örebros historia
En presentation av Örebros historia från medeltid till nutid
Något om Örebro 1658
Gott om boskap på gårdarna och torvtak på röda timmerstugor (eller naturfärgade)
Mantalslängd Örebro 1669
En avskrift av mantalslängden för 1669 i form av en PDF-fil för den som vill bekanta sig med stadens invånare.