Amerikansk medborgare och risk att bli uttagen som soldat
August, som utvandrade 1891, skriver hem till brodern och föräldrarna i Asker, där brodern är skomakare. August berättar kort om sonen som snart skall fylla 3 år och om risken för krig mellan USA och Spanien. Om det blir allvar löper August risk att bli uttagen till soldat. Han klargör också att han nu är fullt jämställd med infödda amerikaner.

Philadelphia Den 1/5 98

Älskade föräldrar och Bror

Tack för Brevet som vi fick för länge sedan, som jag ser så mår ni bra å så gjör äfven vi. Ernst i synnerhet mår utmärkt han växer å blir så stor å lång som far sin, jag önskar han vore hemma på landet så han kunde få springa vildt i skog å mark för i stan är det för liten plats för honom.

Jag kan helsa ifrån John Minos jag träffa honnom för en månad sedan Jag kände honnom inte men han kände igen mig, han tycktes trivas bra i Amerika.

Ja nu som ni väl vet så har vi krig här å hvad ända det tar är svårt att säga det har ej börjat riktigt ännu å kanske det ej blir nogonting af, men det kan äfven bli ett stort krig af, å jag för min del är ej säker för att jag äfven måste ut å slåss med spanien för här i landet har dom ingen stor stående arme utan här drager dom iblan folket emellan 20 å 45 år å hvem lotten faller på så får han gå med å främlingar som ej vill gå med så måste de lemna landet, men jag har mina första medborjarepapper så jag är det samma som en full amerikan men vi hoppas att det inte behöfves att blifva någon dragning för vi tror att den arme amerika har kan godt reda sig med spanien. Och vi hoppas det bästa.

Ja nu har jag inget mer att tala om för denna gång att tala om. Hälsa alla bekanta derhemma å Per å Konrad när ni skriver till dem vi har nu sol å sommar här träden äro fullt utlöfvade nu får jag sluta för denna gång med många kära Helsningar ifrån oss till er alla

Wänligen August å Kornelia å Ernst

Redan på hösten samma år skriver August och berättar om att familjen begåvats med en dotter. Det verkar som om han inte ville oroa dem därhemma i det förra brevet (ovan) med den väntade nedkomsten, när han kanske måste gå ut i kriget mot Spanien. Nu blev det en snabb seger och USA erhöll Filippinerna och Puerto Rico varjämte Cuba förklarades självständigt men i praktiken blev ett amerikanskt protektorat.

Philadelphia Den 28/8 98

Älskade föräldrar Och Bror!!

Jag vill nu försöka att skriva några få rader. Det är mycket länge sedan jag skref nogot hem men jag har ej haft några nyheter att tala om å så har det varit mycke varmt här i sommar så då har man ingen lust att skriva vi har haft ända till 48 grader Celcius å då kan ni gjöra er en liten föreställning om hur man mår man vill hälst ligga på gollvitt å dricka iskallt Öl.

Nu har jag en nyhet att tala om för er hvilket är orsaken att jag dröjtt att skriva. Och det är, I fredags morgon klockan en kvart efter tre fick Kornelia en liten Dotter ej liten utan en stor duglig tös så nu har vi en son å en Dotter det är ju hvad alla önskar sig.

Kornelia mår bra äfter omständigheten och vi hoppas att den lilla äfven får hafva hellsan. Ernst han är så stor nu å dugtig han kör Bycykeln hela dagen Vill säga en med 3 hjul på förstås.

Ja nu har jag just inga mer nyheter att skriva om för denna gång. Krigets utgång har ni väl läst om så det vet ni väl hur det har gått. Hur mår de vid Ulfstorp nu för tiden å hur mår Per å Konrad hur står det till vid Folketorp å andra platser. Nu får jag sluta för denna gång med många kära helsningar till er å alla vi känner

Wänligen August å Kornelia Ernst å hans lilla syster hon har inget annat namn ännu

1923 Bouvier str