Kontakter med MittNerike

Ta gärna kontakt om ni har synpunkter på webbplatsen MittNerike eller om ni har förslag på hur den kan utvecklas och förbättras. Enklast är att skicka ett e-postmeddelande.

Ulf Persson 019-56 20 20 ulf.persson@telia.com
Curt Fröberg 019-23 04 76 froberg.testa@ebox.tninet.se
Webmaster   webmaster@nerking.se