Landshövdingar i Örebro län 1634 - 1834
Leijonhufvud, Gustaf Eriksson 1634-39 Närke och Värmland
Leijonhufvud, Gustaf Eriksson 1639-48 Närke och Sundbo*
Bonde, Christer 1648-53 Närke och Nora**
Soop af Limingo, Gustaf 1653-54 D:o
Soop af Limingo, Gustaf 1654-58 Närke och Värmland
Leijonhufvud, Abraham G:son 1658-76 D:o
Fleming, Jacob Henriksson 1676-77 D:o
Reutercrantz, Mårten 1677-80 D:o
Fleming af Liebelitz, Claes 1680-81 D:o
Lilliecrona, Gustaf 1681-85 D:o
Wrangel af Adinal, Didrik 1685-93 D:o
Fägersköld, Fromhold 1693-1706 D:o
Cronhielm, Salomon 1707-14 D:o
Ekeblad, Claes 1714-19 D:o
Ribbing af Zernava, Conrad 1719-29 D:o
Wrangel af Lindeberg, Erik 1729-39 D:o
Reuterholm, Nils 1739-56 D:o
Råfelt, Johan 1756 D:o
Mörner af Morlanda, Adolf 1756-66 D:o
Hamilton af Hageby, Johan Abraham 1766-79 D:o
Hamilton af Hageby, Johan Abraham 1779-80 Örebro län
Franc, Evert August 1780-96 D:o
Hamilton af Hageby, Carl Didrik 1796-1801 D:o
Löfvensköld, Salomon 1801-16 D:o
Gyldenstolpe, Nils (tf 1616-17) 1816-34 D:o

* Sundbo härad tillhörde inte hertig Karls furstendöme utan låg under hertig Johan, vilken residerade i Linköping. Det fortsatte sedan att en tid administreras därifrån.
** Järle län inrättades 1642 med Carl Filipsson Bonde som landshövding. Länet omfattade Nora, Linde, Grythyttans och Ljusnarsbergs socknar, vidare Filipstad och Filipstads socken, Karlskoga socken (trol inbegripet Varnums skogsbergslag), Kroppa bruk samt Skinnskattebergs socken jämte Odensvi och Malma fjärdingar (Tham 1949). Eftersom Järle i praktiken aldrig blev någon stad blev länet i stället Nora län efter ett par år, vilket ägde bestånd till 1648 då det sammanslogs med Närke och Sundbo med Christer Bonde som landshövding (han hade efterträtt sin far i Nora 1645, endast 24 år gammal). Från 1643 ingick inte Skinnskatteberg med Odensvi och Malma fjärdingar i det nya länet utan hade återgått till Västmanland.