Policy och villkor för webbplatsen nerking.se

Vår förhoppning är att kunna bidra till en rationell, kostnadseffektiv och lätttillgänglig portal för föreningar med anknytning till Närke, till att börja med föreningar av hembygskaraktär eller knutna till någon lokal sevärdhet. Sajten är under uppbyggnad och vi ber om överseende med ofullständigheter i olika avseenden.