En webbsajt för folk som är intresserade av hembygd och lokal historia med anknytning till Närke. . Webbsajten påbörjades i början av 2000-talet och har varit vilande under flera år. Den är nu föremål för uppdatering och komplettering med nytt material.

Innehåll

Allmänt om Närke

Närkes socknar

Bergslager och järnhantering i Närke

Bruk, gods och gårdar

Brukens folk m fl

Historiska nedslag

Turist i Närke

Länkar

Pages in English

 

Ulf Perssons hemsida ( privat hemsida för Ulf Persson, medansvarig för MittNerike)

Närkes socknar
En snabbguide med sevärdheter, besöksmål och lite historia.
Kommunvis ordnade.
Vandring längs Svartån i Örebro
Tre promenader i stadens centrum med mycket Örebro-information

Bruk, gods och gårdar
Statsmakten uppmuntrade från slutet av 1500-talet stordrift inom såväl bergsbruk som jordbruk. Läs om hur de olika bruken och herrgårdarna växte fram och vilka som bodde där.

Bofors och Björkborn på 1600-talet

Johan Ysing på Valåsens bruk skickar soldater
Under kriget mot danskarna på 1670-talet uppbådades alla resurser för att klara landet ur en hotfull situation. Här ett exempel på vad som krävdes av Valåsens bruk i Karlskoga.

Hällabrottet och Yxhult
Brytning och förädling av framför allt kalksten förekom på olika håll i Närke men förnämligast i Hällabrottet i Kumla socken. Yxhultbygdens Kultur- och hembygdsförening har ambitionen att dokumentera och sprida kännedom om bygdens historia.

Bergslagen
Närke var i äldre tid en viktig del av den svenska bergshanteringen med rader av små bergsmanshyttor och hammare.

Peder Andersson Wester (d 1698)
Peder Andersson Westers härkomst är inte klarlagd men däremot kan man nu säkert ange hans dödsår till 1698.

Karin Bergöö Larsson
Föreningen Karin Bergöö Larssons Vänner vårdar minnet av målaren Carl Larssons hustru, bördig från Hallsberg.

Karins Bergöös kvistbrorötter
Karins morfar och mormor kom från Kvistbro socken

Jöns Ersson Grubb
Ganska lite har varit känt om Grubbs verksamhet innan han grundade Svartå bruk 1658. Arkivforskning och några oväntade uppgifter på Internet har gjort att vi nu har en klarare bild av Grubbs karriär men mycket återstår att utvinna.
Kommuner och turistbyråer i Örebro län
Närke och ett hörn av Västergötland utgör södra delen av länet medan den norra delen ligger i Västmanland.

Örebros historia genom tiderna

Nerikes faktori

Exploateringen av Tiveden
Tiveden utgjorde en kraftfull och glest befolkad barriär mellan Västergötland och Närke. Vid något tillfälle kom dock danska trupper igenom skogarna och fortsatte genom Närke till Stockholm. Tivedens exploatering startade på allvar på 1640-talet, då Anders Boij byggde hammare vid Lassåna och Röfors.
Örebro på 1600-talet
Något om folkmängd och djurhållning 1658 samt mantalslängd för 1669..
Länkar
till ett antal hembygdsföreningar eller privatpersoner som publicerar hembygdsmaterial.
Smedshammarting
Läs protokollet från smedshammartinget den 23 juli 1660 i Skärmarboda (på den tiden tullstation vid porten till bergslagen).

Emigrationen till Norra Amerika
Emigrationen från Närke var betydande vissa år under 1800-talet senare del. Till viss del fungerade den som en avlastning när hytt- och bruksdöden gick fram som värst. August Eriksson, f 1866, kom dock från Asker i Östernärke. Under mer än 30 år korresponderade han med sin bror som var kvar i Asker som skomakare.
Läs några av hans brev hem

Släkten Ysing på Valåsen under 1600-talet
Släkten Ysing är känd i Örebro sedan mitten av 1630-talet. Vissa omständigheter tyder på att släkten inflyttade från Tyskland till Göteborg.