Invandraren har etablerat sig i Amerika
August, som utvandrade 1891, skriver hem till brodern och föräldrarna och berättar om julen 1900 och de presenter som då gavs. Stoltheten att ha lyckats i Amerika lyser tydligt igenom. Petrea är syster till hans hustru Kornelia och har också varit rätt länge i Philadelphia. Dottern, född 1898, fick heta Hedvig.

Philadelphia Den 13/1 1901

Älskade föräldrar och Bror

Jag får nu för det första önska Eder ett Godt Nytt år å att ni må hafva en god Helsa och ett Gladt Humör. Vi mår alla Bra och i synnerhet Ernst och Hedvig de mår utmärkt Bra. Jag önskade ni kunde se dem hur stora de äro. Ernst han skall börja att gå i skolan i vår så snart så kan han skriva Bref till Sweden men det blir nog på English så om ni kommer att förstå hvad han skriver blir nog svårt.

Jag antar att ni har snö och kallt derhemma nu Vi har ej haft någon snö ännu det har ösregnat i två dagar nu men idag är det vackert väder. Jag hoppas att ni har haft en Glad jul vi har roat oss så godt vi har kunnat och vi har Julklappat hvarandra. Jag har köpt mig en skrif Desk å så har jag fått en klockkedja af Guld ett tänsticksfodral af silver af Kornelia. En stor Rökpipa af Petrea å en hel del andra saker.

Hvad jag kan se i tidningar så äro tiderna icke nogot vidare bra i Sverige. Här är det nogorlunda bra arbete finnes det men arbetslönen den står på samma pungt som förr allt annat har stigit i Pris. Jag för min del har mitt stadiga arbete jag arbetar ute på landet nu jag sätter opp arbete i ett stort hus äller slott hvad jag ville kalla det jag har varit der hela vintern och kommer att bli kanske till nästa höst det tar mig 1 3/4 timma att åka dit ut, men jag arbetar bara 8 timmar om dagen och får betalt efter 10 timmar så det är ju ej så illa. Ja nu får jag sluta för denna gång med många Helsningar ifrån oss alla.

Wänligen Agu, Cor, Ernst, Hed

1923 South Bouvier st

Hur mår Per och Konrad Helsa dem alla