Personnotiser från Närke förr
Startsida för personredovisningen på webbplatsen Mitt Nerike

(OBS att uppgifterna bör kontrolleras innan de vidareanvändes)

Personredovisningen på webbplatsen Mitt Nerike kommer att byggas upp och kompletteras efter hand. Tyngdpunkten avses ligga på bruksägare, bruksförvaltare, inspektorer och annan ledande personal inom bergshanteringen i Närke. Andra ledande eller på annat sätt kända personer kommer också att medtagas. I första hand är avsikten att redovisa personer födda före 1800-talets ingång men ett begränsat urval personer födda senare del kommer också att tas med. - För i söklistan understrukna personer finns personnotiser, för övriga finns information hos webmaster@nerking.se

Det är inget krav att en person är född i Närke eller ens varit bosatt där men han bör ha haft en klar anknytning till landskapet, antingen genom sin verksamhet eller genom släktskap med person som uppfyller villkoren för att tas med. Sökning kan ske på namn eller geografiskt begrepp och resulterar i en söklista, från vilken man kan klicka på sökt person.

Sökmotor för personredovisningen

Använd stora Ö resp Å i början av sökord, annars räknas stora och små bokstäver lika
Sök på personnamn. Ange namn (eller del av namn) på den sökta personen i rutan nedan och klicka på knappen "Skicka". Endast för- eller efternamn, ej båda. Sök på geografiskt begrepp. Ange namn (eller del av namn) på den sökta gården, staden eller socknen i rutan nedan. Klicka sedan på knappen "Skicka". För att gå direkt till startsidan för gårdsredovisningen, klicka på logon nedan.

Definitioner på sökkategorier

Definitioner på sökkategorier

Vid sökning behöver ej fullständigt namn anges utan det räcker med en särskiljande teckensekvens (på valfri plats i ordet).