Stora Lassåna bruk och herrgård på Tiveden

Lassåna är ett gammalt hemman på Tiveden, vilket i början av 1600-talet utgjorde 1/4 hemman. Det ägdes av Melker Falkenberg som gjorde anspråk på strand- och forsrätt i Lassån nedströms hemmanet. Han förlorade emelllertid i detta avseende mot kronan i ett tvistemål eftersom han förlagt sina bruksbyggnader på häradsallmänningen utan vederbörligt tillstånd. Det tillstånd han hade från 1624 att utnyttja allmänningen höll inte hela vägen.

Utslaget i hovrätten 1650 var förmånligt för Anders Boij som låg bakom anmälan mot Falkenberg. Boij hade för att rädda fordringar engagerat sig i Kårbergs hammare samt en masugn i Snavlunda. Engagemanget hade skett tillsammans med en faktor Anders Nilsson i Arboga. Masugnen, som liksom hammaren priviligierades 1638 för att utnyttja en nyupptäckt järnmalmsfyndighet i närheten, föll dock ihop redan 1640 och måste byggas om. Anders Boij och Anders Nilsson kunde dock redan 1643 utvidga sina privilegier med Lassåna och Röfors hammare i Ramundeboda socken samt Markebäcks masugn i Askersunds socken. När Anders Nilsson 1647 dog passade Boij på att året därpå för 17000 riksdaler lösa ut Nilssons änka. Han förvärvade sedan ett stort antal fastigheter, bl a för att trygga skogstillgången men även för att säkerställa andra resursbehov för bergsbrukets del. Han ordnade också så att hans bruk fick tillgång till stora statliga skogsarealer. 1657 fick han privilegier på Lassåna masugn, 1659 en andra hammare vid Lassåna samt en knipphammare vid Lassåna masugn. Han ombyggde den första hammaren 1665.

Anders Boij bodde och verkade i Stockholm.Efter hans död 1668 och hans änkas död 1669 övertogs ledningen av det boijska imperiet av äldste sonen Anton, f 1629 i Stockholm. Denne köpte 1675 ut sina 3 syskon. Han erhöll 1671 privilegium på Brattfors Hammare och 1679 på Holms masugn, båda i Ramundeboda socken, 1686 på Forsviks hammare och Granviks masugn i Undenäs socken, 1691 på Åboholms masugn i Askersunds socken, 1692 på Aspa och Algrena hammare i Hammars resp Askersunds socken, 1696 på Igelbäckens masugn i Hammars socken samt 1699 Lassåna knipphammare.

Anton Boij adlades von Boij 1676 och gifte sig samma år med Magdalena Coyet, dotter till kanslirådet Peter Julius Coyet. Han uppfyllde sin fars testamente genom att bekosta en stor del av den första ordentliga sockenkyrkan för Bodarne (Ramundeboda) församling 1686-88. Han byggde också i början av 1680-talet Lassåna herrgård som en karolinsk bruksherrgård, vilken senare till det yttre fått empirkaraktär efter en ombyggnad i början av 1800-talet. Byggnadens inre behåller dock den karolinska stilen och rymmer unika takmålningar från det sena 1600-talet.

von Boij förvärvade 1683 Lilla Lassåna och kunde därmed göra slut på gamla stridigheter. Han utvecklade även ett herrgårdsjordbruk vid Stora Lassåna som 1687 skattlades för 1 1/2 mantal. Anton von Boij var kanske för expansiv, kanske orkade han inte på grund av tilltagande ålder sköta sitt imperium. Karl XII:s krig bidrog säkert också till problem av olika slag och han hamnade efter 1705 i en allt svårare lånekarusell som vid hans död 1710 (han var då 80 år) slutade med att han var konkursmässig. Av Stora Lassåna, som omhändertagits av Riksens Ständers Bank, löste landshövdingen i Uppsala, friherre Johan Hoghusen 1711 till sig 15 1/3 hemman. Laxå övertogs av generalmajor Anders Lagercrona medan Aspa och Algrena övertogs av advokatfiskalen, sedermera justitiekanslern friherre Thomas Fehman.

Överjägmästaren i Södermanland Carl Rosenholm hade stora inteckningsfordringar i Stora Lassåna. Han arrenderade egendomen fråm 1713 och köpte den 1719 av Hoghusens änka (Hoghusen hade dött 1715, över 80 år gammal). Efter Rosenholms död 1722 satt änkan kvar till sin död 1742, då arvingarna tog över. Kammarherren Carl Uggla och kapten Fredrik Wennerstedt löste dock ut övriga efter hand. Stora Lassåna förvärvades av Degerfors Bruks AB 1873. Degerfors sålde 1893 Stora Lassåna Bruks egendomar vidare till Laxå Bruks AB.

Till startsidan för gårdsredovisningen


Stora Lassåna herrgård

 


Laxå herrgård (byggd 1915)

 


Inspektoren Carl Adolf Muhr sammanställde minneslistor för sina brukselever på Laxå bruk (klicka på bilden för en artikel i saken)