Släktforskning
Länkar/Links
English Section

Välkommen till Ulfs och Jills hemsida

.  
Välkommen Welcome
Välkommen till Jills och min hemsida vilken mest handlar om släktforskning i våra släkter. Eftersom vi har påträffat en hel del emigranter i forskningen i båda släkterna har vi valt att försöka underlätta lite för framför allt amerikanska besökare. Vi har inrättat en liten engelsk sektion, vilken dock inte är någon fullständig översättning av den svenska delen.

Jill och jag är båda födda i Örebro och uppvuxna i eller i närheten av Örebro. Efter att många år ha bott i Täby norr om Stockholm och Katrineholm är vi nu tillbaka i gamla trakter. Vi bor sedan våren 2000 i Hällabrottet i Kumla kommun.

För att underlätta att hitta ev gemensamma anor för besökare har jag lagt till vissa sökmöjligheter, vilka dock fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet (klick här för sökmotor). Tidigare hjälpmedel ligger kvar tills vidare.

Welcome to Jill's and my homepage that is most about genealogy research in our families. Since we have identified quite some emigrants in both of our family trees we have decided to try to facililate for American visitors in the first place. We have therefore arranged for an English section that, however, is not a complete translation of the the Swedish site.

Jill and I are both born in the city of Örebro and have grown up in or around Örebro. After having spent quite some years in the northern outskirts of Stockholm and in the city of Katrineholm we are now back close to where we started from.

As a service to visitors I have added a few search alternatives which will help you to find out possible relationships (click for search engine).

Vill du nå oss finns vi på e-post med adressen ulf.persson@telia.com eller jill.persson@telia.com
Tillbaka överst på sidan

Uppdat 2001-12-28