MittNerikes sidor om
Närkes socknar 
förr och nu
MittNerike om Örebro
Bilderna ovan: Nikolaikyrkan - Örebrovy - Svampen.

På vandring längs Svartån i Örebro Del 1    Del 2    Del 3
Från Konserthuset till Länsmuseet
Bilderna är tagna runt nyår 2001 - 2002
 
 

Låt oss börja vandringen vid Konserthuset, Fabriksgatan 2. Det invigdes 1932. Byggnaden innehöll från början också Örebro bibliotek. Här lär tidigare ett tvätteri legat. 

 

Örebro Konserthus
Vasabron, Vasakyrkan  t.h. bakom bron
Strax kommer vi till Vasagatan. Västerut över Svartån leder Vasabron och på andra sidan ån ligger Vasakyrkan som är byggd av byggmästare P. Eriksson, en av stadens stora byggherrar, i uppdrag av Örebro Brödraförsamling. Den invigdes 1890.

Där Vasakyrkan nu ligger hade J.D.Wulfcrona en mekanisk verkstad. Han fick 1881 tillstånd att bygga en gångbro över Svartån. För att passera bron fick man betala 2 öre.
Vasabron av idag invigdes 1926. Den är byggd efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Georg Arn.

I hörnet av Fabriksgatan och Vasagatan ligger f. d. post- och telegrafhuset, ritat av arkitekt Magnus Dahlander 1913. Dahlander var stadsarkitekt i Örebro under åren 1899 - 1919. Han hade arbetat åt arkitekt Ferdinand Boberg, och var inspirerad av den stilart som kallas jugend. Förutom den här byggnaden har Dahlander bl. a. ritat epidemisjukhuset och Karolinska läroverkets gymnastiksal.
Post- och telegrafhuset  på Vasagatan
Nikolai församlingshem till vänster om kyrkan Gas- och el-verket 
i hörnet av Vasagatan och
S. Strandgatan.
Ovanför Telegrafhuset ligger Nikolaikyrkan och där bredvid församlingshemmet. Här lär Örebros första skolhus legat.  Där har kanske Olaus och Laurentius Petri studerat och likaså Johannes och Jacob Rudbeckius samt poeten Lars Wivallius. Huset har byggts om flera gånger och inte mycket, om något, återstår från begynnelsen. Runt förra sekelskiftet innehades huset av maskinfirman Hollingworth & Co, senare var Örebro Bibliotek inrymt i huset och nu är det alltså församlingshem
Från telegrafens trappa ser vi på andra sidan av Vasagatan Örebro stads gas- och elektricitetsverk där på senare tid musikhögskolan varit inrymd.
Södra Strangatan 3
Trefaldighetskyrkan. Kyrkan där kyrksalen ligger på andra våningen. Den tillhör metodistkyrkan och är ritad av Vilhelm Renhult och byggdes 1908.
Det var i den här kyrkan som Jussi Björling gjorde sin scendebut. Han var då fem år, men skulle senare bli en världsberömd sångare. Familjen Björling bodde då på Stortorget i Örebro.

Vi följer Strandgatan. Ute i ån ligger Frimurareholmen, en gång kallad Blekholmen. På 1880-talet köpte Frimurare Orden holmen för att där bygga ett frimurarehus. En restaurang med 120-åriga anor blev det också - i folkmun kallad "Frimis". Men en gång i tiden betade kor på holmen och där blektes textiler.
Frimurarelogen
Nerikes Allehanda
Här efter Svartåns stränder låg förr färgerier och garverier.  Byggnaderna låg alldeles på strandkanten och även ut i vattnet.

På andra sidan av Svartån ligger Nerikes Allehandas ståtliga borg. Arkitekter: Frits Ullrich & Edvard Hallquist, Stockholm. Här låg en gång Wallgrenska garveriet med en byggnad ända ut i vattnet. "Allehandaborgen" byggdes 1891 åt Örebro sparbank. Där bodde kamrer Bergman, Hjalmar Bergmans far, med familj. Först på 1930-talet övertogs huset av Nerikes Allehanda.

Strax bredvid Allehandahuset ligger Örebro Teater som uppfördes 1851 - 1852 av bröderna Wijnbladh och invigdes första gången 1853. Byggnaden drabbades av brand på 1880-talet och stod en tid utan tak. Den återuppbyggdes och har varit både teater, magasin och rivningshotat. En tid huserade Nerikes Allehanda i huset, men på 1970-talet renoverades huset och teatern återuppstod.
Örebro Teater
Storbron och Örebro slott från S Strandgatan
Rakt fram ligger Storbron och Örebro slott. Redan på medeltiden fanns en bro över Svartån med lite annan sträckning än den nuvarande, men 1718 byggdes en träbro där nuvarande Storbron ligger. Vid slutet av 1700-talet byggdes en stenbro. Den nuvarande bron invigdes 1884.

Örebro slott eller Örebro hus har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Ombyggnader och tillbyggnader och även perioder av förfall har förändrat slottet genom åren. 1897 - 1900 byggdes slottet om, med stora förändringar. Arkitekt var Thor Thorén, biträdd av lektor Adolf Kjellström. Man ville återskapa slottet till en Vasaborg liksom Kalmar och Gripsholms slott. Det var bara det att Örebro slott aldrig sett ut på det sättet, men det brydde man sig inte om.

Färgaregränd och Elgérigården
Innan vi kommer fram till Trädgårdtorget (före 1946 Fisktorget och före 1884 Qvarntorget) strax före Storbron, svänger vi in på Ågatan och vandrar förbi Elgérigården där författaren Hjalmar Bergmans morföräldrar bodde. Mitt för Elgérigården går en smal gränd upp mot Drottninggatan.
Vi följer den lilla Färgaregränd från Elgérigården upp till Drottninggatan som vi korsar för att följa Engelbrektsgatan (under tidigt 1800-tal Qvarngatan) öster ut.
I hörnet av Engelbrektsgatan och Köpmangatan ligger det som tidigare var Riksbankens hus. 
F.d. Riksbanken
Svartån och Stora Hotellet
Ett stycke längre ner på Engelbrektsgatan vänder vi oss om och ser Stora Hotellet, byggt på 1850-talet efter den stora branden. Vid sidan om hotellet var Fisketorget som nu som salutorg är ett minne blott. På andra sidan Storbron skymtar Nerikes Allehanda-huset. Slottet ligger till höger utanför bild.
Mitt i bild, alldeles söder om slottet och öster om Storbron låg en gång Örebro Slottskvarn med anor från 1500-talet. Byggnaden revs 1926.
På andra sidan ån på Varboholmen ligger restaurang Strömparterren.
På Varboholmen fanns förr förrådsbyggnader till slottet. Ingen tycks veta om det fanns någon bro dit på den tiden. År 1858 öppnade sockerbagare Pehr Pettersson ett "Schweizeri" på holmen dit man kom med en mindre bro. När Hotellbyggnadsbolaget 1876 började arrendera holmen och öppnade restaurang byggdes ett par enklare träbroar.
 

 

Restaurang Strömparterren. Slottet i bakgrunden.
Mitt över gatan ligger kvarteret Hållstugan, Örebros enda (på plats) bevarade sammanhållande enklare bebyggelse från 1800-talet.
Kvarteret Hållstugan inne från gården från Kungsgatan. 
 
Örebro Läns Museum
Vi avslutar vandringen vid Örebro Läns Museum. Här låg tidigare en saluhall. Museet byggdes i två etapper. Först konsthallen som invigdes 1950, längst till vänster på bilden. Länsmuseet invigdes 1963.

Öster om museet ligger Trädgårdsgatan. Längst ner på nuvarande Stortorget låg en gång von Akens apoteksträdgård och vid Trädgårdsgatans norra del den av hertig Karl anlagda Östra Slottsträdgården.

Den som vill kan nu fortsätta vandringen längs ån. Vi går då tillbaka opp till Storbron och över den samma för att vandra genom Centralparken och Slottsparken ner till Länsmuseets baksida. Vandringen: Del 2.Websida av Curt Fröberg