Bergslager i Närke

I Närke finns i dag två gamla bergslager, nämligen

Lekebergslagen

Lerbäcks bergslag

Med Närkes större yta under medeltiden och in på 1500-talet (se härom Närke-sidan) kan man även räkna med ytterligare två bergslager, nämligen

Nora bergslag

Karlskoga bergslag

Den exakta omfattningen av de olika bergslagerna kan inte anses helt fixerad utan flyter något. Detta spelar dock i de flesta fall inte någon större roll. För närvarande finns information om Lekebergslagen och Karlskoga bergslag medan Lerbäcks bergslag beräknas tillkomma under hösten 2003. För Nora bergslag, som var den mest omfattande, finns numera redovisning av hyttor på denna webbplats. Nora och Linde bergslager har historiskt varit intimt förbundna med varandra.

Harmens register i riksarkivet innehållande en förteckning i bokform över bruk och hyttor i Sverige och Finland finns numera även på Internet. Ett utdrag av Harmens register i alfabetisk ordning på socken för nuvarande Örebro län finns på denna webbplats.

Protokoll från smedshammarting 1660 23 juli i Linde bergmästardöme. Innehåller en genomgång av befintliga hamrar och personalen vid dessa.

Bofors och Björkborn på 1600-talet (artikel i Karlskoga Hembygdsförenings årsbok 2006).