Närkes socknar förr och nu
presenterade kommunvis
Startsida

 

Webbplatsen MittNerike vill erbjuda en översikt över länets socknar med uppgifter om förhållanden i äldre tid men också om aktuella sevärdheter och andra företeelser av intresse för dagens människor. Vi har valt att presentera socknarna efter deras kommuntillhörighet med undantag för Örebro kommun, där vi måst göra en underindelning med tanke på det stora antalet socknar.

Vår utgångspunkt har varit att följa sockenindelningen som den såg ut vid 1800-talets mitt men detta har ej konsekvent kunnat upprätthållas av olika skäl. Eftersom vi utgår från att många besökare inte är bekanta med kommuntillhörigheten för socknarna har vi en hjälptabell där socknarna är sorterade i bokstavsordning och klickbara. Vi försöker också att förklara något om socknen och sockenbildningen och sockenstämmans roll på särskilda sidor.

Det nu utlagda materialet är arbetsmaterial som ej är komplett och inte heller hunnit faktakontrolleras fullt ut. Vi ser gärna att lokalhistoriskt intresserade personer hjälper oss att rätta fakta eller komplettera redovisningarna. Skicka gärna mail till webmaster@nerking.se.

Sockenförteckning (klicka för att nå kommun där socknen redovisas)

A - F
G - J
K - R
S - Ö