Lokalhistoriska nedslag
Personer, miljöer och händelser med tyngdpunkt på 1600- och 1700-talets Närke
Startsida för avdelningen

Introduktion Innehållsförteckning (klickbara länkar)


Webbsajten Mitt Nerike har kommit att efterhand innehålla allt mera material om Närke i äldre tid, framför allt 1600-talet och det tidiga 1700-talet. Materialet kretsar i hög grad kring järnhanteringen i landskapet och drivkrafterna bakom dess utveckling. Tanken var från början att kompilera material ut olika böcker och andra publikationer och presentera detta som en allmän översikt och introduktion till hyttor och bruk i landskapet. Det visade sig dock ganska snart att det var svårt att komma fram på den vägen, dels p g a ojämn tillgång på information om de olika bruken, dels p g a motstridande uppgifter och rena faktafel och faktaluckor. Särskilt har kunskapen om de inblandade personerna, deras familjer och släktskapsband varit ofullständig och felaktig, vilket medfört att man förbisett viktiga förklaringsgrunder till det observerade skeendet.

Utvecklingen i Närke har inte skett isolerat utan i hög grad varit del i en pågående nationell process och även internationell sådan.. Man hamnar därför automatiskt utanför landskapets gränser i många fall, både i närliggande områden och, inte minst, i Stockholm. Både brukspatronerna själva och släktingar till dem har varit verksamma inom andra områden och det är därför fruktsamt att inte bara studera ett bruk separat från de övriga. Släktskap spelade överhuvud taget en större roll i samhällslivet förr än vad som är fallet idag.

När det gäller bruken i Närke och Karlskoga norr om en linje genom Örebro, kan man grovt säga, att man har att göra med en axel Arboga-Örebro-Kristinehamn. Bruken i södra Närke, med undantag av Haddebo, har inte samma anknytning till den nämnda axeln.

Det må för tydlighetens skull nämnas att endast järnbruken (stångjärnshamrarna) behandlas på denna webbsajt, inte de små lokala smedjorna som särskilt i Lerbäcks socken fanns i stort antal (lie- och nubbsmide).

Peder Anderssons Westers dödsår

Jöns Eriksson Grubb o hustru

Johan Camitz personalier 1779

Mantalslängd Örebro 1669

Johan Ysing skickar soldater till gränsförsvaret

Slottsfogden begär att få bygga om sin gård 1708

Markegångstaxa Örebro dec 1698

Släkten Ysing på Valåsen under 1600-talet (artikel i Karlskoga bergslag 2007)

Skattehyttor i Lekebergslagen 1631