Turism och besök i Närke

Startsida för avdelningen

Det finns mycket att göra och se i Närke och vi kan inte här ge en heltäckande bild men väl en hel del information och tips. Hela denna webbplats vänder sig ju till dem som är intresserade av äldre tider och den närkingska historien från Gustav Vasas tid och framåt. Men även den som är intresserad av förhållanden i äldre tid lever i nuet och kan för egen del eller familjens vilja göra annat än att se på historien.

Socknar i Närke
Den mest omfattande avdelningen på denna webbplats och innehåller huvuddelen av de sevärdheter som finns i landskapets olika delar. Presentationen är uppställd kommunvis och därinom efter socken.
Kommunöversikten
Placerad under den allmänna avdelningen, innehåller adresser, telefonnummer mm till turistbyråer etc inom hela Örebro län, inte bara Närke.
Campingplatser
En tablå med en samlad bild av campingplatser i länet.
Golfbanor
För den golfintresserade finns en översikt av golfbanor i Närke och angränsande områden.
Naturreservat och nationalparker
Inom Örebro län finns ett stort antal naturreservat men även ett par nationalparker
Länkar
Länkar till olika webbplatser med turistinformation berörande Närke och angränsande områden.