Bruk, gods och större gårdar före 1900 i Närke och angränsande områden
Startsida med sökmotor

Skyllberg
Svartå
Olshammar
Dohnafors

Såvitt bekant finns det ingen översikt över Närkes bruk, gods och större gårdar före 1900 tillgänglig på nätet. Vi vill med denna gårdsredovisning fylla denna lucka och erbjuda en första information samt hänvisning till andra källor, huvudsakligen tryckta sådana, för den som vill skaffa mera ingående kunskap om det aktuella objektet.

En sammanställning som den nu aktuella blir egentligen aldrig färdig och den kommer efterhand att kompletteras med såväl nya gårdar som information om och bilder på flertalet av dem. Tanken är att redovisa alla bruk (dock ej bergsmanshyttor), säterier och gårdar överstigande 1 mantal, gästgiverier samt militära boställen för kapten/ryttmästare och högre grader.

Andra objekt än ovanstående medtages efter bedömning. Detta gäller dels mindre gårdar som har gjort sig kända av någon anledning samt bekanta stadsgårdar. Även objekt utanför Närke eller nuvarande Örebro län medtages på grund av släkt- eller andra samband med Närke. Detta gäller särskilt Värmland, med vilket sambandet var särskilt starkt i många avseenden (bergslagsgemenskap, gemensamt län, gemensamt regemente, många släktskapsband mellan bruk och herrgårdar).

F n finns större artiklar om Stora Lassåna och Laxå bruk och Bofors och Björkborn

Sökmotor för gårdsredovisningen

Använd stora Ö resp Å i början av sökord, annars räknas stora och små bokstäver lika
För Gårdsnotis, ange namn (eller del av namn) på den sökta gården i rutan nedan och klicka på knappen "Skicka". För Gårdsförteckning, ange namn (eller del av namn) på den sökta gården, socknen eller komunen i rutan nedan. Klicka sedan på knappen "Skicka". För att gå direkt tillstartsidan för sockenredovisningen klicka på logon nedan.

Vid sökning behöver ej fullständigt namn anges utan det räcker med en särskiljande teckensekvens (på valfri plats i ordet).

En komplett lista i alfabetisk ordning över i gårdsdatabasen ingående bruk och större gårdare finns på separat sida.

Det nu utlagda materialet är arbetsmaterial som ej är komplett och inte heller hunnit faktakontrolleras fullt ut. Vi ser gärna att lokalhistoriskt intresserade personer hjälper oss att rätta fakta eller komplettera redovisningarna. Skicka gärna mail till webmaster@mittnerike.se.