MittNerikes sidor om
Närkes socknar 
förr och nu
Vår förhoppning är att ni som läser dessa sidor och kan er bygd ska ta kontakt med oss för att hjälpa oss att göra dessa nätsidor mer inehållsrika. e-post

Hallsbergs järnvägsstation
Före järnvägens tid var den plats som idag utgör tätorten Hallsberg ett mindre skogsområde. Runt järnvägen med station och järnvägsrestaurang växte samhället upp. I Hallsberg finns Sveriges största rangerbangård.

Hallsbergs kommun består av fem socknar:
Hallsberg
Viby
Sköllersta
Svennevad
Bo

Hallsberg socken

Vägen genom Hallsberg utgjorde förr sockengräns mellan Hallsberg och Kumla. Gränsen förändrades för att det nya samhället Hallberg i sin helhet skulle tillhöra Hallsbergs socken.
 

Personer:
Karin Bergöö
Evert Sahlberg

 

Sevärt i Hallsberg
 
 • Hallsbergs hembygdsgård
 • Bergöövåningen med väggmålningar av Carl Larsson och utställning om Karin Larsson.
 • Norrby Domarringar, gravfält från järnåldern med ett femtiotal resta stenar.
 • Samsala byasmedja
 • Hallsbergs sockenkyrka
 • Sörby kvarn, strax söder om Hallsbergs kyrka.
 • Skåle, naturreservat. Skåle klint och Jätteberget.
 • Herrfallsäng, naturreservat. Herrfallsäng är en av Närkes vackraste lövängar. 

 •  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Övrigt
  Tisarstrands camping


  Hallsbergs sockenkyrka byggdes 1819-23. Här fanns tidigare en medeltida kyrka.

  Adventskyrkan uppfördes 1944 inne i samhället Hallsberg

  Viby socken

  Viby socken innefattar två tätorter, Vretstorp och Östansjö

  Gods och Gårdar
  Geråsen
  Hageberg
  Körtingsberg
  Nalaviberg
  Odensvi
  Värnsta
  Ybby

  Sevärt
 • Viby kyrka, de äldsta delarna från medeltiden, om och tillbygd på 1770-talet.
 • Viby hembygdsgård
 • Herrgryts by. En välbevarad radby.
 • Nalaviberg. Närkes största järnåldersgravfält samt en ekäng. Vacker utsikt.
 • Lindhult, naturreservat. Lövskogsområde.
 • Dovra sjöar. Naturreservat. Tre sjöar i en djup sprickdal i urberget. Dovra kyrka är klippformation vid sjöarnas norra ände.
 • Dovra kyrka är en klippformation. Står man vid berget påminner det om att stå i en kyrka. Enligt legenden var det en jätte som slet bort en del av klippan för att kasta den mot Viby kyrka. Jättens hustru - Dovra - sörjde sin make så att hennes tårar bildade de tre Dovrasjöarna. Hon har också lagt en skatt i en av sjöarna.
 • Lundby äng, en förträfflig rastplats.
 • bild 
  Viby kyrka är från medeltiden. Den byggdes om på 1700-talets senare del.

  Sköllersta socken

  Skölllesta socken innefattar två tätorter: Sköllersta och Pålsboda.
   

  Personer:
  Gustav August Coyet

  Sevärt
 • Sköllersta ekäng, naturreservat.
 • Sköllersta kyrka brukar kallas "Närkes domkyrka". Bygd i kalksten under 1200-talet. 
 • Kävesta folkhögskola grundades 1873 och är en av landets äldsta. Skolmuseeum.
 • Kånsta kvarn var en gång en både vatten- och vinddriven kvarn.
 • Kånsta högar. På var sida av väg 52. Enligt sägnen är två kungar begravda här
 • Vinala dommarring
 • Sköllersta hembygdsgård
 • Tarstaborg. Kanske Närkes bäst bevarade fornborg
 • Åmehällaborg
 • Pålsboda kyrka. Invigd 1936
 • "Pålsbodamodellen". I Folkets hus finns en modell av Pålsboda samhälle.
 • Holmgrens Volkswagenmuseum

 • Sköllersta kyrka brukar kallas "Närkes domkyrka" för att den är så stor. Kyrkan byggdes på 1200-talets senare del och 1300-talets början.


  Pålsboda kyrka är byggd på 1930-talet.

  Svennevad socken

  Gods och Gårdar
  Skogaholms huvudbyggnad låg en gång vid Skogasjön. Den uppfördes på 1600-talet och renoverades på 1790-talet. 1930 skänktes den till Skansen i Stockholm där den nu utgör ett typexempel på Karolinsk herrgårdsstil.

  Personer:
  J L Saxon

  Sevärt
 • Skogaholm. Brukssamhället Skogaholm är väl mest känt för att herrgårdens huvudbyggnad är flyttad till Skansen.
 • Skepphulta, höga tall- och granbestånd
 • Svennevads kyrka, uppförd på 1780-talet.
 • Svennevads hembygdsgård, Sörberg
 • Haddebo, gammal bruksmiljö
 • Badviken i Sottern
 • Glottrastenen. Närkes största bautasten, gravsten, 2,5 met. hög


 • En verkligt storslagen kyrka, byggd på 1780-talet.

  Bo socken

  I Bo socken finns tätorten Hjortkvarn.

  Gods och Gårdar
  Boo

  Sevärt
 • Boo. Ett herrgårdslandskap som utgör en sevärdhet i sin helhet. Slottet är privatägd bostad, men det finns mycket vackert runt om att se.
 • Boo slott. Ett sagoslott med tinnar och torn i nygotisk stil uppfört 1882 efter ritningar av J F Åbom
 • Slottsparken
 • Boo kyrka från 1733 som med fördel kan ses i påskliljornas tid.
 • Boo hembygdsgård vid Boo kyrkskola.
 • Boo är också värt ett besök för de vilda djuren: Älg, rådjur, hjort.

 • Boo kyrka. En panelklädd, timmrad, korsformad kyrka i karolinsk stil från 1733. 

  I Hjortkvarn finns också Adventskyrkan. En träkyrka från 1930-talet.

  Antal besökare fr.o.m. 20 okt. 2001 senast uppdaterad 2001 - 10 - 20 Tillbaka
  Webmaster Curt Fröberg