Laxå kommun

Laxå kommun består av fyra socknar:
Ramundeboda (tidigare Bodarne)
Finnerödja
Skagershult
Tived

Laxå ligger mitt emellan Stockholm och Göteborg. Från Laxå går också järnväg till Värmland och vidare till Oslo. Kommunen har ca 7000 invånare, varav ca 4000 bor i tätorten Laxå. Andra tätorter är Finnerödja, Hasselfors, Röfors och Tived. Drygt hälften alla arbetstillfällen finns inom industrin med ESAB som största arbetsgivare.


Laxå kommun med angränsande områden. Sydligaste spetsen av kommunen saknas på kartan.

   

Ramundeboda (Bodarne) socken.

Socknen består med av skogs- och träskmarker samt mo- och sandjord som är mager ur jordbrukssynpunkt.

Socknen utbröts 1587 ur Viby och till viss del Hova med namnet Tivedsbodarne. Fram till 1647 kapell under Viby men fick då egen kyrkoherde sedan några hemman inkorporerats från Snavlunda och Askersunds landförsamling. Namnet ändrades 1600 till Bodarne och 1910 till Ramundeboda.

  Sevärt
 
 • Ruinen efter ett antoniterkloster vid vägen från Laxå mot Göteborg på gränsen mellan Götaland och Svealand (dvs på gränsen mellan Närke och Västergötland). Platsen känd sedan 1100-talet som rastplats. Här utbyttes den gisslan som medföljde kungen på Eriksgatan på medeltiden.
 • Vid platsen för klostret fanns i äldre tid ett gästgiveri, vilket 1634 blev postanstalt. Sannolikt fungerade klostret som övernattningsställe dessförinnan.
 • Ramundeboda kyrka byggdes 1686-88 nära platsen för klostret. Kyrkobygget bekostades av Anton Boij på Lassåna bruk. Kyrkan flyttades 1899 till sin nuvarande plats i Laxå tätort.
 • Laxå glashytta, öppen året runt.
 • Laxå muséum med bruksarkiv.
 • Stora Lassåna bruksherrgård.

 • Ramundeboda kyrka  Kapellet vid Porla brunn

  Finnerödja socken.

  Finnerödja ligger i Västergötland men har länge tillhört Örebro län.
   
    Sevärt
   
 • Hembygdsgården i Finnerödja med gamla hus från trakten.
 • Sockenkyrkan, uppförd


 • Finnerödja hyrka

  Skagershults socken

  Skagershults socken bildades genom kungl beslut 1647 genom att västra delen av Tångeråsa bildade egen socken under kyrkoherden i Viby. Socknen är huvudsakligen en skogs- och jordbruksbygd med relativt mager jord. Den stora Skagershultsmossen med omfattande torvbrytning ligger delvis inom socknen. Hasselfors är en gammal bruksort med smedja nära Lekebergslagen med dess omfattande hyttor och järnhantering.
   
  Sevärt
 • Skagershults gamla kyrka nära Bålby, uppförd i början av 1650-talet. Den ersattes av en ny i Hasselfors som invigdes 1878 men nedbrann nyårsdagen 1893 (varvid kyrkoarkivet förstördes). Den gamla kyrkan togs tillfälligt i tjänst på nytt.
 • Skagershults nya kyrka i Hasselfors, invigd 1896 med Ferdinand Boberg som arkitekt.
 • Bålby herrgård.
 • Hasselfors med rester av det gamla bruket.
 • Porla brunn med gamla brunnsbyggnader och muséum
 •  

     Skagershults gamla kyrka


  Skagershults nya kyrka

  Tiveds socken

  Tived ligger i Västergötland men tillhör idag Örebro län. Socknen utbröts 1842 från Undenäs sedan befolkningen under lång tid klagat på långt avstånd till kyrkan i ett mer eller mindre väglöst land.
   
  Sevärt
 • Tiveds kyrka

 • Tiveds kyrka

   

   

   

  Tillbaka