MittNerikes sidor om
Närkes socknar 
förr och nu

Örebro Kommun
Norra delen

Indelning efter de gamla socknarna
Rinkaby
Glanshammar
Lillkyrka 
Ödeby
Ervalla
Axberg
Hovsta
MittNerikes sidor om Örebro kommun är tänkta att växa ut med tiden. Vi hoppas att du som har synpunkter och idéer till innehåll hör av dig.
MittNerike 
om Örebro kommun

Första sidan
Örebro stad
Sydöstra delen
Norra delen
Västra delen

Rinkaby socken

Rinkaby kyrka ligger i en jordbruksbygd. Bredvid kyrkan finns ett sockenmagasin och en skola samt församlingshemmet.
I socknan finns två frålsegods: Myrö och Esplunda.

Gods och Gårdar
Esplunda
Myrö

Sevärt i Rinkaby
 
 • Nastastenen, Närkes vackraste runsten. 
 • .

  Rinkaby medeltida kyrka, byggdes ut 1779-80 och fick ett nytt torn 1837-39

  Glanshammar socken

   
  Sevärt i Glanshammar
 • Glanshammars kyrka, de äldsta delarna från 1100-talet. Enastående målningar. Klockstapel gyggd 1663.
 • Silvergruva
 • Silerkällaren, en medeltida stenkällare som lär ha använts som förvaringsplats för silver från Glanshammar.
 • Marmorbrott
 • Skävesund, fornminnesområde med gravar.

 • Glanshammars kyrka är kanske Närkes mest kulturhistoriskt sett värdefulla kyrka.
  På 1000-talet fanns här en träkyrka. Under 1100-talet eller i början av 1200-talet byggdes stenkyrkan, som sedan flera gånger byggts om. I kyrkan finns ovanliga målningar och många värdefulla inventarier.

  Lillkyrka
  socken

  Lillkyrka socken sträcker sig från Hjälmaren i söder till Käglans skogsområde i norr.

  Gods och Gårdar
  Ekeberg
  Götarsvik

  Sevärt i Lillkyrka
 • Lillkyrka
 • Ekebergs herrgård
 • Angelikas grav. Se Bernhard Elis Malmström
 • Bild på kyrkan saknas: 

  Gustaviansk kyrka från 1781 med torn från 1829. Kyrkan har dock sina anor från 1100- eller 1200-talet. 1791 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad. Många äldre föremål är bevarade, tex dopfunten från 1100-talet.

  Ödeby socken

  Idag tillhör Ödeby, Lillkyrka-Ödeby församling.

  Gods och Gårdar
  Kägleholm
   

   

  Sevärt i Ödeby
 • Ödeby ligger på en ö i sjön Väringen. Redan på medeltiden fanns här ett frälsegods, Tuna, ägt av den tidens framstående personer. Under 1540-talet innehades det av Gustav Vasa och då kallades det för Kägleholm. På 1670-talet kom godset i De la Gardies ägo, som började med ett omfattande byggnadsarbete för att få till stånd ett ståtligt slott, vilket efter en tid brann ner. Hela området är sevärt.
 • Kägleholms slottsruin
 • Ödeby kyrka
 • Rövare Munks borg, eller Rövarborgen på Käglan
 • Ödeby kyrka, en av länets intressantaste kyrkor. En medeltida kyrka som byggdes om 1679-80 av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie

  Ervalla socken

  Gods och gårdar
  Ervalla gård

   

  Sevärt i Ervalla
 • Järle, den bortglömda staden. De säger att Järle är Sveriges enda stad. Järle fick stadsprevilegier 1642. Någon stad blev det aldrig, men när städerna blev kommuner, glömdes Järle bort och är således ännu stad...
 • Från Nora kan man idag åka veteranjärnväg till Järle station.
 • Järnvägsbron över Järleån.
 • Ervalla kyrka är från stormaktstiden, 1670, och den ända i sitt slag i Närke. Troligen låg här en kyrka tidigare. 

  Axberg socken

  Axbergs socken sträcker sig i norr till Dyltaån och sjön Väringen. I sydväst till norra delen av sjön Lången och i öster till Käglans bergspartier.

  Gods och Gårdar
  Dylta
  Axbergshammar
  Kvinnersta 

  Sevärt i Axberg
 • Dylta bruk var länge Sveriges enda svavelbruk. Herrgården härsammar från 1790.
 • Under en tid var Dylta egen församling, av den gamla kyrkan återstår idag endast klocktornet. Dylta bruks kapell byggdes 1709. Det var av trä och ersatte ett tidigare kapell inrett i en stenbyggnad. Kapellet var i bruk i drygt 100 år och revs 1820. Klockstapeln finns dock kvar, men står inte på sin ursprungliga plats.
 • Kung Jans källa.

 •  
 • Mogetorp. Värdshus och etappmål för bergslagsleden.
 • Kyrkan är en medeltida stenkyrka som byggdes till under 1760-talet.

  Hovsta socken

  Hovsta socken ligger norr om Örebro omkring södra delen av sjön Lången och samhället Lillån. Det är i huvudsak odlingsbar jord uppdelad av skog och mindre höjder.

  Gods och gårdar
  Kåvö

  Sevärt i Hovsta
 • Hovsta kyrka, en av Närkes äldsta stenkyrkor.
 • Västanbergsbacken, flyttblock på toppen av ett berg.
 • Älgastenen, flyttblock

 • Kåviängen, naturreservat.

  Hovsta kyrka är från 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Ombyggt under 1770-1780-tal.

  Uppdaterad: 2004 05 20   Webmaster: Curt Fröberg      Tacksam för synpunkter.
  Upp