MittNerikes sidor om
Närkes socknar 
förr och nu

 

Örebro kommun
Sydöstra


Indelning efter de gamla socknarna:
Asker
Lännäs
Stora Mellösa
Norrbyås
Gällersta
Almby återfinns under Örebro stad
 


MittNerike 
om Örebro kommun

Första sidan
Örebro stad
Sydöstra delen
Norra delen
Västra delen

Området kantas i öster av Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö med historiska platser som Göksholm och flera herrgårdar. Från fritidsbyn i Hampetorp kan man ta färja till Vinön. Mitt i området ligger Kvismaren, en av landets förnämligaste fågellokaler, förknippat med Erik Rosenberg.

Asker socken
Askers socken ligger sydväst om Hjälmaren och sträcker sig från Kvismarsänkan till de skogsklädda höjderna sydost om sottern.

Tätorter
Odensbacken
Asker
Kilsmo
Brevens bruk

Gods och gårdar
Bysta m Brevens
Hammar
Värsta
Mörby
Skatteby
Via

Till höger
Midsommarfirandet i Brevens infördes troligen av valloner för mer än 200 år sedan. Stången har sju kransar lindade med tiotusen liljekonvaljblad.

Sevärt i Asker
 • Odensbacken med ett gravfält mitt i samhället och Djurklou-stenen
 • Skattebystenen, flyttblock mellan Odensbacken och Lännäs
 • Kulanbeståndet, naturreservat med gammal grov skog
 • Asker kyrka. Den första kyrkan på platsen byggdes på 1200-talet.
 • Askers hembygdsgård
 • Mörby skans, fornborg efter Ringsbergsleden
 • Brevens bruk. En välbevarad, vacker bruksmiljö med flera intressanta byggnader som; herrgården från 1700-talet, kyrkan samt masugnen och bruksmuseet.

 •  
  Askers kyrka är ursprungligen från medeltid, men fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad på 1700-talet.
   
  Brevens kyrka är en välbevarad kyrka i klassicistisk stil. 1840-42. (På Kristi himmelfärds dags morgon spelar Brevens Hornmusikkår från kyrktornet.)

  Lännäs socken
  Lännäs socken ligger vid södra Hjälmaren och omfattar i norr en del av närkesslätten kring mynningen av Kvismare kanal samt i Hjälmaren Vinön m.fl. öar. I övrigt huvudsakligen skogs- och bergsbygd

  Gods och Gårdar
  Dimbo
  Emmetorp
  Katrineberg
  Margaretelund
  Segersjö
  Styrsta

  Sevärt i Lännäs
 • Lännäs Kyrka.
 • Katrinebrunn. 
 • Av hälsobrunnsanläggningen finns idag kvar ett tak över en brunn.
 • Lännäs hembygdsgård
 • Hjälmaren
 • Vinön. Hjälmarens största ö.
 • Egbyåsens naturminne
 • Haborsrösan, eller Hagbards grav.
 • Segersjö. Herrgård vackert belägen vid Kvismarekanals utlopp i Hjälmaren
 • Nämndekarlsstenarna, domarring.

 • Övrigt

 • Dimbobaden
 • Hampetorps fritidsby med båthamn och färgeläge.
 • I Lännäs byggdes på 1100-talet en stenkyrka. Den är helt ombyggd 1777, men har kvar det gamla tornet.

  Stora Mellösa socken
  Stora Mellösa socken omfattar områder mellan Täljeån och västra Hjälmaren samt öarna Valen, Essön och Engelbrektsholmen i Hjälmaren.

  Gods och gårdar
  Bärsta
  Biskopsvrak
  Göksholm
  Hjälmarsholm el. Munkvrak
  Hjälmarsnäs
  Köpberga
  Segersjö
  Ytterby
  Åkesberg

  Sevärt i Stora Mellösa
 • Stora Mellösa hembygdsgård.
 • Ässö-bron. Cykelled till Ässön och överflottning till Glanshammar.
 • Kofallet, gravfält.
 • Göksholms slott
 • Engelbrektsholmen. Ett minnesmärke över Engelbrekt
 • Katrinelund. Badplats idag, men en gång utskeppsplats för järn från Skogaholm och Gryt.
 • Grundholmarna
 • Torsborg, treuddar.
 • Åsby. Stenblock med runristning.
 • Hummelsta, runsten.
 • Stora Mellösa kyrka är en medeltida storkyrka som på 1830-talt byggdes om i nyklassicistisk stil.

  Norrbyås socken
  Norrbyås socken är belägen sydost om Örebro. Terränen utgöres så gott som uteslutande av bördig slättbygd. I söder finns sankmark i anslutning till Kvismaresjöarna.

  Gods och gårdar:
  Sörby

  Personer:
  N G Djurklou
   

  Sevärt i Norrbyås
 • Kvismaren, en av landets förnämligaste fågellokaler, förknippad med Erik Rosenberg.
 • Öby kulle
 • Lövholmen, naturreservat.
 • Sörön, naturreservat.
 • Norrbyås kyrka. En delvis medeltida kyrka. På kyrkogården finns Nils Gabriel Djureklous grav.
 • Skeppfota kyrka, ett flyttblock som bildat en grotta som går att gå igenom.

 • Se också sidorna om den smalspåriga järnvägen N.Ö.J.
   

  Kyrkans västra del och torn är från 1100-talet, medan den östra delen är tillbyggd i etapper, senast 1817

  Gällersta socken
  Gällersta socken upptager slättlandet söder om Örebro. Terrängen utgöres huvudsakligen av slättbygd, som till största delen är uppodlad.

  Personer:
  J L Saxon

  Sevärt i Gällersta
 • Gällersta forngård, skapat av Johan L Saxon
 • Gällersta kyrka
 • Gällersta kyrka är från 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Tillbyggd 1760.
  Uppdaterad: 2005 06 05          Webmaster: Curt Fröberg     Tacksam för synpunkter.