MittNerikes sidor om
Närkes socknar 
förr och nu

Örebro kommun

I MittNerikes presentation av Örebro kommun har kommunen delats i 4 delar.
Sidorna om Örebro är på intet sätt klara... Tvärtom... Vi bygger vidare och hoppas att ni läsare ska hjälpa oss att göra dessa sidor mer innehållsrika...
Örebro stad 
med församlingarna:
Adolfsbergs
Almby
Längbro
Mikael
Nikolai
Olaus Petri
Sydöstra delen av Örebro kommun. Indelning efter de gamla socknarna:
Asker
Lännäs
Stora Mellösa
Norrbyås
Gällersta
Västra delen av Örebro kommun. Indelning efter de gamla socknarna:
Täby
Vintrosa
Gräve
Tysslinge
Eker
Kil
Mosjö
Norra delen av Örebro kommun. Indelning efter de gamla socknarna:
Rinkaby
Glanshammar
Lillkyrka - Ödeby
Ervalla
Axberg
Hovsta

Mer av mig om Örebro

Vandring längs Svartån i Örebro
N.Ö.J. Smalspårig järnväg
Uppdaterad: 2005 06 05        Webmaster: Curt Fröberg        Tacksam för synpunkter.