MittNerikes sidor om
Närkes socknar 
förr och nu
Blderna ovan: Mosås station - Eker kyrka - "Svampen"

Örebro Kommun
Västra delen

Täby
Vintrosa
Gräve
Tysslinge
Eker
Kil
Mosjö
MittNerikes sidor om Örebro kommun är tänkta att växa ut med tiden. Vi hoppas att du som har synpunkter och idéer till innehåll hör av dig.
E-post: Curt.Froberg@telia.com
Mitt Nerike 
om Örebro kommun

Första sidan
Örebro stad
Sydöstra delen
Norra delen
Västra delen

Täby socken

Täby Socken är belägen sydväst om Örebro runt Täbyån. Socknen utgöres i huvudsak av slättland.

 

Sevärt i Täby
 • Kyrkan
 • En stenvalvsbro över Täljeån nära kyrkan.

 • Ulvgrytsstenarna, två stora flyttblock

  Övrigt
  Örebro Flygplats

  Täby kyrka är från medeltiden, med tillbyggd sakrestia på 1660-talet och nytt torn från 1791. Enlig sägnen byggdes den av medel som offrats av pilgrimmer som vallfärdade till madonnabilden i Mosjö kyrka.

  Vintrosa socken

  Socknen ligger huvudsakligen på slätten. Endast dess nordvästra del sträcker sig upp till kilsbergen.

  Hyttor och hamrar som varit i bruk
  Arbohyttan
  Gilsåshyttan
  Lannafors

  Gods och gårdar
  Lannafors
  Nybble

  Sevärt i Vintrosa
 • Kyrkan
 • Ölkannestenen, 1.5 meter hög bautasten från järnåldern.
 • Garphyttans nationalpark. Sveriges äldsta nationalpark. Gammalt odlingslandskap, med blommande ängsmarker.
 • Kanterboda, naturreservat, fornborg och idégranbestånd.

 •  

   

  Övrigt

 • Suttarboda, friluftsanläggning.
 • En nyklassicistisk kyrka från 1824-25.

  Granhammar kapellruin.
  Granhammarkyrkan låg vid östra Granhammar, endast grundstenarna finns kvar.

  Gräve socken

  Jordbruksbygd i söder och skog- och mossmarker i nordost. I början av 1900-talet bodde i socknen drygt 400 personer. I början av 1970-talet ca 150 personer.

  Gods och Gårdar
  Källtorp
  Åkerby

  Sevärt i Gräve
 • Gräve kyrka ligger ensam frånsett en f.d. kyrkskola, på flack åkerön Tysslingen
 • Tysslingen, fågelsjö.
 • Hättinge, bra observatilonsplats över Tysslingen och fågeltorn.
 • Åkerby herrgård, ett säteri från 1500-talet. 
 • En medeltida kyrka som på 1760-talet byggdes om.

  Tysslinge socken

  Tysslinge har en skiftande natur med lågland runt sjön tysslingen ca 40 m över havet till det höglänta kilsbergen med 270 m över havet vid storstenshöjden.

  Hyttor som varit i bruk
  Filipshyttan
  Garphyttan
  Kanterbohyttan
  Moshyttan
  Tolsbohyttan
  Ymningshyttan
  Ånnabodahyttan

  S:t Josefs kapell
  Ett åttkantigt kapell av trä i Garphyttan. 1994 byggdas en tidigare butikslokal om till kyrka. Bild saknas.
  Tysslinge kyrka
  Kyrkan är  och tillbyggd 176 och 1823.
  Gods och Gårdar
  Irvingsholm
  Latorps gård
  Södra Holmstorp

  Personer
  Bernard Elis Malmström

  Sevärt i Tysslinge
 • Tysslingen, en grund slättsjö med rikt fågelliv. Mest känd för att ett stort antal sångsvanar rastar här.
 • Gravhögarna vid Tysslinge kyrka.
 • Latorps bruk
 • Torrängen, naturreservat
 • Latorps herrgård och spannmålsmagasin

 • Garphyttan

  Övrigt

 • Storstenshöjden

 • Ånnaboda

  Eker socken
  Längbro församling.
   

  Eker socken ligger strax nordväst om Örebro i en dalsänka. Kyrkan är Närkes minsta. Planlösningen påminner om den kyrka som fanns i Ånsta.


  Ekers kyrka.
  Ekers kyrka. En liten vacker kyrka från slutet av 1100-talet, med ett 80-tal sittplatser. Inredninen är tilltora delar från 1600-talet. Renoverad på 1950-talet.

  Kil socken

  Kils socken sträcker sig från Tysslingen till Kilsbergen. Det är bördig slättbygd i söder och skog och berg i nordost. I norr ligger Hålahult som byggdes 1900 som tuberkulossannatorium.

  Gods och gårdar
  Frösvidal
  Klockhammar

  Sevärt i kil
 • Kils kyrka
 • Ullavi klint, fornborg, utsikt.
 • Frösvidal
 • Lövbrickan, naturreservat
 • Vargkitteln, naturskönt område i Trolldalen. Nås från Blackstahyttan.
 • Tomasboda, rastplats och kilsbergens högsta punkt.
 • TVmasten vid Lockhyttan
 • Ramsjön,ellan Kil  Pershyttan
 • Bergslagsleden från Pershyttan till Ånnaboda
 • I Kil finns denna intressanta kyrka från 1100- och 1200-talet. Dagens utseende härstammar från ombyggnaden 1779-80

  Mosjö socken

  Mosjö socken ligger strax söder om Örebro och utgöres till största delen av slättbygd.
  Mosås station är byggd 1905 i sandsten. 
  Sevärt i Mosjö
 • Mosjö kyrka
 • Mosås station
 • Kullkyrkan
  Tre kilometer väster om Mosjö 
  kyrka finns ruiner efter en tidig 
  medeltida kyrka.
  Mosjö kyrka är från 1100-talet. Den redan då stora kyrkan byggdes till på 1200-talet. Dagens kyrka är mindre än vad den var urprungligen. En stor kyrka trots att Mosjö aldrig varit någon rik socken vare sig på folkmängd eller gods. Till kyrkan vid allfartsvägen med den gåtfulla mariabilden, den s.k. Mosjömadonnan, har besökare från när och fjärran kommit. Mosjömadonnan finns nu på museum. 
  Mosjö kyrka är en av länets bäst bevarade medeltida kyrkor.
  Tillbaka
  Uppdaterad: 2004 05 22      Webmaster: Curt Fröberg    Tacksam för synpunkter.