Lekebergs kommun

Lekebergs kommun består av sju socknar:
Edsberg
Hackvad
Hidinge
Knista
Kräcklinge
Kvistbro
Tångeråsa

Lekebergs kommun omfattar delar av den gamla lekebergslagen, dels en del av Närkes slättbyggder. Huvudort är Fjugesta som växte upp från 1800-talets slut vid den numera nedlagda svartåbanan.


Lekebergs kommun

     

Edsbergs socken.

Edsberg är huvudsakligen en jordbrukssocken. Största och mest kända godset är Riseberga med klosterruinen.
 

Riseberga klosterruin
  Sevärt
 
 • Riseberga klosteruin (klostret ursprungligen byggt 1180-1202).
 • Edsbergs kyrka, uppförd.xxxx.
 • Hembygdsgården Högan, strax söder om Fjugesta.
 • Backa kvarn, gammalt kvarnställe i Svartån.
 • Höglunda invid kyrkan, ursprungligen byggt på 1870-talet som en större lanthandel.
 • Snarvi komministerboställe, nu hembygdsgård.


 • Edsbergs kyrka


  Hembygdsgården Högan

  Hackvad socken.

  Hackvad har genom historien varit en utpräglad jordbrukssocken i västra änden av Närkes slättlandskap.Sockenkyrkan ligger på en ås centralt i socknen.
   
    Sevärt
   
 • Drumlinerna i Hackvad.
 • Sockenkyrkan, uppförd.
 • Bärsta gård, socknens enda herrgård med huvudbyggnad från 1785

 • Hackvad kyrka

  Hidinge socken

  Hidinge socken omfattar dels en mindre del i utkanten av Närkes slättlandskap, dels en del som ingått i Lekebergslagen med dess hyttor och järnhantering.
   
  Sevärt
 • Hidinge gamla kyrka från medeltiden.
 • Garphyttans nationalpark
 • Lekeberga-Sällven.
 • Masmästarstugan i Klunkhyttan vid Lekens södra ände.
 • Lekhyttans bergslagsby.
 • Övrigt

 • Lanna golfbana (Örebro Golfklubb).
 • Lekens badplats
 •  


  Masmästarstugan vid Klunkhyttan


  Hidinge gamla kyrka


  Hidinge nya kyrka

  Knista socken

  Knista är historiskt huvudsakligen en av Lekebergslagens hyttor och järnhantering präglad socken.
  Sevärt
 • Knista kyrka.
 • Villingsbergs bruksherrgård från 1646
 •  

  Övrigt

 • Sannabadet i Fjugesta
  (friluftsbad med bassäng)
 • Sannamarken (första tisdagen i oktober)

 • Knista kyrka

  Kräcklinge socken

  Kräcklinge är en mycket gammal och givande jordbruksbygd med flera stora gårdar.  

  Sevärt
 • Kräcklinge kyrka.
 • Torp, där den årliga Torpkonferensen hålles.
 •  


  Kräcklinge kyrka

   

  Kvistbro socken

  I slutet av 1960-talet överfördes Svartådelen av socknen till Nysund och ingår numera i Degerfors kommun. Socknen har i huvudsak varit en del av Lekebergslagen med dess hyttor och järnhantering.
   


  Borgarsjö skansar

  Sevärt
 • Kvistbro kyrka, vacker träkyrka byggd på 1660-talet på platsen för tidigare kyrkor.
 • Vekhyttan, gammal hyttort med flera hyttplatser. Sista nedblåsningen 1902.
 • Borgarsjö skans. Högt belägen fornborg invid Borgarsjön.
 • Limstensgruvorna vid Multen.
 • Mullhyttans kvarn.
 • Modell av Mullhyttans hyttplats.
 • Övrigt

 • Sjön Multen med långgrund badplats.

 • Sixtorps friluftsgård.

 • Mullhyttemarken.
 •  
  Kvistbro kyrka


  Mullhyttans kyrka


  Tångeråsa socken.

  Tångeråsa socknen består mest av mager jord, skog och mossmark. Socknen har dock gamla anor. Melcher Falkenberg fick på 1600-talet Tångeråsa i förläning som ersättning för gods som förlorats i Baltikum.
   
    Sevärt
   
 • Sockenkyrkan, uppförd ca 1220
 • Trystorps slott.
 • Trystorps ekäng, väster om slottet.
 • Tångeråsa bygdegård
 • Skagershultsmossen
 • Västkärrs fågelparadis (i kanten av Skagershultsmossen)

 • Tångeråsa kyrka
  Tillbaka