Kumla kommun

Kumla kommun består av tre socknar:
Kumla
Ekeby
Hardemo

Kumla är idag riksbekant för fängelset men kanske även genom att en av Ericssons större anläggningar finns här (som mest över 3000 anställda). Tidigare var Kumla känt för sin omfattande skoindustri och det var också inom kommunen som partiskomakeriet började i slutet av 1800-talet. Mindre känt är kanske att Kumla har ett varierat näringsliv med många små och medelstora företag.


Kumla kommun och angränsande områden

     

Kumla socken.

Kumla är en gammal jordbrukssocken i centrala Närke. Största och mest kända godset är Säbylund.

Inom Kumla gamla socken ligger också Hällabrottet, där man redan på medeltiden bröt kalksten för kyrko- och slottsbyggen mm
 

  Sevärt
 
 • Kumla kyrka, uppförd 1829-34 på platsen för en medeltidskyrka (nuvarande kyrka återuppbyggd 1971-72 efter brand 1968).
 • Sannahed. Gammal exercisplats med officersmäss, soldattorp, husarofficersstugan mm (totalt ca 10 byggnader från militärtiden).
 • Skomakarstugan i Sannahed (en hand- skomakares verkstad från andra delen av 1800-talet)
 • Pukestugan Sannahed från tiden runt 1700 och med uthus från 1700-talet.
 • Häradsdomargården i Blacksta från 1700-talet (nära Sannahed)
 • Skoindustrimuséet.
 • Övrigt

 • Djupadalsbadets camping med bad

 • Kumla kyrka


  Hembygdsgården Sannahed (Pukestugan)

  Ekeby socken.

  Ekeby socken är en gammal jordbrukssocken.
   

  Kvarntorpshögen med bilväg upp till toppen med cafeteria och skulpturutställning.

    Sevärt

  • Kvarntorpshögen med skulpturutställning vidsträckt utsikt över närkeslätten.
  • Sockenkyrkan, delvis från 1100-talet och med nuvarande plan från ombyggnad 1769-74.
  • Nynäs gård, socknens enda herrgård med huvudbyggnad från 179x.

  Övrigt

  • Kumla Golfklubb med Högtorpsbanan (18 hål)

  Ekeby kyrka

  Hardemo socken

  Hardemo är liksom övriga socknar inom nuvarande Kumla kommun en gammal jordbruksbygd.
  Sevärt
 • Hardemo kyrka, delvis från 1100-talet och med nuvarande plan från en ombyggnad 1776-77.
 • Lundmarkska skolan - skolmuséum.
 • Sockenmagasinet uppfört 1758.
 • Hembygdsgården Tiv'en mellan kyrkan och Brändåsen.

 • Hardemo kyrka


   

   

   

  Tillbaka