Hyttor i Nora bergslag
verksamma 1737-1785

Nora bergslag är en del av Noraskoga (se Närke-sidan för mer information om Noraskoga). Den är en gammal bergslag och järn framställdes där redan under medeltiden. Dokumentation om dessa tidiga hyttor och smältgropar för myrmalm saknas i stort sett. Tillverkningsvolymerna var små i äldre tid. Med de större masugnar som byggdes på 1500- och 1600-talet ökades produktionen radikalt men samtidigt riskerades skogsbeståndet genom den stora åtgången av kol vid järnframställning och utsmidning samt ved vid tillmakning i gruvorna. Genom tillkomsten av en särskild myndighet för bergshanteringen (generalbergsamtet, sedermera bergskollegium) ökar dock tillgången på dokumentation drastiskt, särskilt som kollegiets arkiv är väl bevarat och uppordnat.

Hytta 1737* 1760* 1785* Anm    (För hyttor nedlagda före 1737 klicka här)
Bleksbergs hytta x - x Brukades ej 1760 m fl år. Nedblåstes 1793
Borns hytta x x x Nedblåstes 1858, masugnen raserades 1865  
Dalkarlshyttan x x - Nedblåstes 1768
Elfhyttan x x x Nedblåstes 1861 och ödelades kort därefter
Fervhyttan - - x Ödelagd trol före 1720. Återuppbyggd 1777
Fingerbo hytta x x - Nedblåstes 1784
Finshyttan x x - Nedrasad 1789, ej uppbyggd
Fåshyttan x x - Nedblåst 1776
Gammelhyttan x x - Nedblåst 1766
Greksåsars hytta x x x Nedblåst 1878
Hammarby** Nybyggd 1858 på ungefär samma plats som Gislehyttan legat, första blåsning 1859
Hofmanstorps hytta x - - Nedblåst 1739

Karlsdals hytta (Nya Elfhyttan)

x x x Belägen i Karlskoga men räknad till Nora bergslag
Kåfalla hytta x x - Nedblåst 1776
Lindesby hytta x x x Genom beslut 1858 flyttad till Rastälven söder om byn. Första blåsning där 1861
Lockhyttan - x x Ej i bruk 1737 men väl året efter
Nors hytta x x x Nedblåst 1807
Nyhyttan x x - Nedblåst 1789
Pershyttan, gamla - x x Brukades ej 1737 men väl året efter
Pershyttan, nya x - - Nedblåst 1741
Petersfors** Nybyggd 1873 , första blåsning 1874
Ramshyttan x - - Brukades ej 1760, nedblåst 1770
Ringshyttan x x x  
Skrekarhyttan, västra x x x  
Skrekarhyttan, östra x x - Nedblåst 1764
Skärhyttan - x - Brukades ej 1737 (och 1785?). Nedblåst 1788
Snöbergshyttan x x x Uppges uppförd 1634
Timanshyttan x x x Nedblåst 1793
Vasslands hytta x x x Nedblåst 1873, hyttan raserad året därpå
Vestgöthyttan x x x Gamla masugnen mitt i byn nedblåst 1793, ny uppförd i Brickan
Vikers gamla hytta x x - Nedblåstes 1789
Vikers nya hytta x - - Nedblåstes 1748
Åshyttan x x x Ödelagd genom vådeld 1797, ej uppbyggd
Öskebohyttan x x x Nedblåstes 1797
Öskeviks hytta x x x  

* Kryss i årtalskolumn innebär att hyttan brukades detta år. Antal blåsningsdygn och produktion i skeppund anges i den tabell i Noraskogs arkiv (del 2, s 353 ff) som ligger till grund för ovanstående sammanställning.
** 1800-talshytta som medtages för information

Till startsidan för bergslagen  Till Hyttor i Nora bergslag nedlagda före 1637