Karlskoga bergslag

Den första masugnen i Karlskoga uppfördes vid Åsjöhyttan enligt privilegium från 1638. Sedan följde ett ganska stort antal hyttor som framgår av tabellen nedan. Tillgången på malm var dålig i Karlskoga bergslag och den togs till helt övervägande del från Nora bergslag och Persberg. Inget bergsbruk av betydelse drevs i Karlskoga bergslag under medeltiden eller 1500-talet.

Hytta Grundlagd * Enl Harmen ** Enl Bergslag *** (avser faktisk verksamhetstid)

Åsjöhyttan

1638 1638- 1638-1881
Nya Älvhyttan (vid Tvärälven) 1640   1640-1737 (därefter i Karlsdals bruk)
Björkborn/Bäckborn     Hytta anlagd 1651
Granbergsdalshyttan 1673 (nämnd) 1642- 1644-1925
Sibbohyttan 1646 1646- 1646-18??
Knappforshyttan 1650-tal 1655- 1655-1800
Kväggeshyttan 1650-tal 1655- 1655-1901
Immetorpshyttan 1650-tal 1655- 1655-1896
Kvarntorpshyttan 1650-tal 1656- 1654-187?
Linnebäckshyttan 1650-tal 1656- 1655-187?
Gällerås- eller Lonnhyttan 1650-tal 1772 1655-1875
Hollsjöhyttan 1650-tal 1659 1655-1863
Tväråhyttan (Tväråshyttan) 1687 1657-170? (priviligierad först 1663)
Lonntorpshyttan   1659
Holmhyttan (Ölmefors hytta) 1671   1669-
Strömtorpshyttan 1662 1665- 1665-1859
Nya Svartälvshyttan 1673 (nämnd)   Troligen samma som Nya Älvhyttan
Kröningshyttan   1675  
Snöbergshyttan **** 1684 (nämnd) 1673 1634-1880
Silverhyttan   1685 1685-1871

* Enligt boken Karlskoga 1586-1936 (utg av Lars Dalgren 1936)
** Enl Internetversionen av Lars Harmens register. 1655- innebär privilegieår, 1671 innebär att hyttan då är omnämnd.
*** Enl Bergslag, kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län. Utgiven av Örebro Läns Företagsarkiv under red av Carl Magnus Lindgren. Örebro 2000.
**** Belägen i Nora på gränsen till Karlskoga. Brukas till hälften av bergsmän från Karlskoga.
Anm: Privilegieåret behöver inte innebära startåret för hyttan. Ibland byggdes den något före priviligiering, ibland något efter. Det kan dessutom vara fråga om nya privilegier för en hytta på platsen för en äldre (ev ödelagd), ibland markerat av att "Nya" satts framför hyttans namn.

Hamrar anlades vid Valåsen enligt privilegium 1632, vid Björkborn 1639, Bofors 1646 samt Nedre Degerfors 1660 resp Övre Degerfors 1666. Vid Åsjöhyttan omnämnes 1645 en hammare som dock senare nedbrann (och ej uppbyggdes). Lanfors hammare på Alkvetterns ägor erhöll privilegier 1666 och Kortfors 1669.

Till startsidan för gårdsredovisningen